Alla inlägg av allisadmin

BYGDESTÖD

Allis erbjuder stöd till föreningar och ideella verksamheter som tappat intäkter och/ eller tvingas ställa in aktiviteter och projekt under året. Vi har i brev bett om hjälp från våra medlemsföreningar att identifiera sådana verksamheter och sprida information om möjligheten till stöd till högst 10 000 kr från Allis. Beskriv er organisation och vilket bortfall som uppkommit på grund av Coronasituationen. Ett antal ansökningar har inkommit men vi förmodar att det finns fler som nu tydligare ser effekterna av coronan.

Vi har nu beslutat en ansökningstid till den 1 oktober.

Vi betonar att ansökningarna till Allis ska göras genom resp. medlemsförening. Finns osäkerhet vilken förening som är medlem i er bygd, kontakta undertecknad.

Frågor kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

Gunnar Olsson, tel: 070 – 620 41 78,

E-post: gunnar.olsson616@gmail.com

Ny styrelse

Ordförande

Carola Onelius (Gullgruva)
072-857 37 95
carola.onelius(a)hotmail.com

Sekreterare

Anders Norén (Mo)
073-428 00 80
norenanders2(a)gmail.com

Kassör

Gunnar Olsson (Utviksvägen)
070-620 41 78
gunnar.olsson616(a)gmail.com

Övriga styrelsen

Kicki Andersson (Bergvik)
070-170 53 24
kicki.24(a)hotmail.com

Eva Meiding (Sandarne)
073-086 78 36
eva.meiding51(a)gmail.com

Saeed Saberi (Holmsveden)
070-549 55 44
moradsab(a)hotmail.com

Carina Gard (Ljusne)
070-637 04 28
carina.gard(a)gmail.com

Gunilla Häggbom (Norrala)
070-580 67 50
gunilla(a)sonata.se

Ersättare

Jonas Westman (Trönö)
070-379 93 29
jonas.westman47(a)gmail.com

Jens Öst (Marma)
073-339 23 45
jens.ost(a)sv.se

Översiktsplanen

Här visar Tony Zakrisson upp ÖP materialet som finns vid Servicepunkten i Konsum Variant, Bergvik.

Nu finns möjligheten att tycka till om kommunens omarbetade förslag till Översiktsplan (ÖP). Kommunbygderådet Allis har ombesörjt att förslaget finns att ta del av på våra Servicepunkter, Tempo i Stråtjära och Konsum Variant Bergvik. Dessutom finns förslaget på ICA i Trönö, ABF lokalen i Sandarne och Biblioteket i Ljusne.

Remissvaren bör lämnas senast 3 januari till Allis för sammanställning. Adress: Allis Södra Hamngatan 50, 826 50 Söderhamn eller mail: maggan.orn@hotmail.com.

Remissvaren är viktiga då ÖP är vägledande för kommunens planering framåt.

Mobygden tar över stafettpinnen

Elisabet Lundwall, Mo hembygdsförening bekräftar att Mobygden kommer att arrangera 2020 års landsbygdsdag.
Nu är det klart att Mobygden tar över stafettpinnen och kommer att stå som värd för nästa års Landsbygdsdag. Troligen i augusti. Datum kommer att presenteras under våren. Ett stort antal föreningar från bygden träffades i Mo bygdegård för att diskutera upplägg och innehåll. Gunnar Olsson medverkade från Allis och Lena Åkerlind Trönö ek. förening berättade om bakgrund och tidigare upplägg. Det ska verkligen bli spännande att få bekanta sig närmare med Mobygden.
Lena Åkerlind, Trönö ek. förening berättar om 2019-års landsbygdsdag.