Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/zr/h6505qr87n3vml8/soderhamnsbygder.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/zr/h6505qr87n3vml8/soderhamnsbygder.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/zr/h6505qr87n3vml8/soderhamnsbygder.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/zr/h6505qr87n3vml8/soderhamnsbygder.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/zr/h6505qr87n3vml8/soderhamnsbygder.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/zr/h6505qr87n3vml8/soderhamnsbygder.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/zr/h6505qr87n3vml8/soderhamnsbygder.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/zr/h6505qr87n3vml8/soderhamnsbygder.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/zr/h6505qr87n3vml8/soderhamnsbygder.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/zr/h6505qr87n3vml8/soderhamnsbygder.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
ALLIS – Söderhamns kommunbygderåd

Hållbar utveckling i Söderhamn

Kommunbygderådet Allis bjuder in till konferens

Tid: 16 mars kl 15-18 (samling med fika 14.30)

Plats: CFL (hörsalen) i Söderhamn

Moderator: Gunnar Olsson

Preliminärt program

Skogsträdgårdar kan öka kolinlagringen, den biologiska mångfalden, matsäkerheten och livskvaliteten         
Richard Karmhag

Agenda 2030 och spridning av information till bygderna  
Vad är Agenda 2030 – grunderna. Varför behöver jag bry mig? Hur sprids kunskapen om Agenda 2030 till bygderna i Söderhamn?

Mats Leivig, kassör i ALLIS, styrelseledamot i X-ing. Engagerad i Hållbar Utveckling på landsbygden sedan 2 år.

Paus                                               

3 goda exempel på hållbar utveckling i Söderhamn        

1. Ljusne – social hållbarhet banar väg för ortens möjligheter
Ingrid Nyström

2. Bygdeutveckling i Mo
Anders Norén

3. Natur, kultur och hållbart skogsbruk
Om Trönö Hembygdsförenings skogsbrukspolicy
Lena Åkerlind berättar om hur föreningen vill tillvarata skogens alla värden, även när de tycks omöjliga att kombinera.

Axplock från kommunens arbete för ett hållbart samhälle                           
Gunilla Jonsson och Anna-Karin Eklund, Hållbarhetsstrateg respektive folkhälsostrateg,  Söderhamns kommun

Paneldebatt   
Om: Hur kan Söderhamn bli en mer hållbar kommun?

Vilka aktörer behövs?
Hur kan de underlätta?
Finansiering?
Organisation?
mm…

Deltagare: Kommunen (John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande); Nätverket för hållbart Söderhamn (Lennart Renöfält); Allis (Anders Norén)

Länk till anmälningsblankett. Klicka här!