Hållbar utveckling i Söderhamn

Kommunbygderådet Allis har hållit konferens

Tid: 16 mars 2023

Plats: CFL (hörsalen) i Söderhamn

Moderator: Gunnar Olsson

Program

Skogsträdgårdar kan öka kolinlagringen, den biologiska mångfalden, matsäkerheten och livskvaliteten     (Länk till presentation)    
Richard Karmhag (Länk till video)

Agenda 2030 och spridning av information till bygderna  (Länk till presentation)
Vad är Agenda 2030 – grunderna. Varför behöver jag bry mig? Hur sprids kunskapen om Agenda 2030 till bygderna i Söderhamn?

Mats Leivig, kassör i ALLIS, styrelseledamot i X-ing. Engagerad i Hållbar Utveckling på landsbygden sedan 2 år. (Länk till video)

Paus                                               

3 goda exempel på hållbar utveckling i Söderhamn        

1. Ljusne – social hållbarhet banar väg för ortens möjligheter  (Länk till presentation)
Ingrid Nyström (Länk till video)

2. Bygdeutveckling i Mo (Länk till presentation)
Anders Norén (Länk till video)

3. Natur, kultur och hållbart skogsbruk
Om Trönö Hembygdsförenings skogsbrukspolicy (Länk till presentation)
Lena Åkerlind berättar om hur föreningen vill tillvarata skogens alla värden, även när de tycks omöjliga att kombinera. (Länk till video)

Axplock från kommunens arbete för ett hållbart samhälle  (Länk till presentation)                         
Gunilla Jonsson och Anna-Karin Eklund, Hållbarhetsstrateg respektive folkhälsostrateg,  Söderhamns kommun (Länk till video)

Paneldebatt    (Länk till video)
Om: Hur kan Söderhamn bli en mer hållbar kommun?

Vilka aktörer behövs?
Hur kan de underlätta?
Finansiering?
Organisation?
mm…

Deltagare: Kommunen (John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande); Nätverket för hållbart Söderhamn (Lennart Renöfält); Allis (Anders Norén)

Konferensen filmades. Länk till filmerna finns efter respektive programpunkt ovan.