Bergvik

untitledBergvik är en tätort väster om Söderhamn. Älven Ljusnan rinner igenom Bergvik och har sjöarna Bergviken i väster och Marmen i öster. Bergvik är en gammal bruksort, där världens första sulfitfabrik byggdes. Delar av denna fabrik är numera ett Industrimuseum med tillhörande cafeteria som sköts av Bergviks Allting.

Bygdens historia

På 1790-talet anlades ett pappersbruk i Bergvik som fick sin storhetstid under 1800-talets mitt. Även ett vattendrivet sågverk kom att anläggas, och 1852 förvärvades dessa anläggningar av det då nybildade Gefleborgs Sågverks Actie Bolag. Detta bolag kom sedermera bli känt under namnet Bergviks Sågverks AB och Bergvik och Ala AB. Pappersbruket avvecklades 1855. En trämassefabrik byggdes i stället och togs i drift 1870. Här kom ingenjören Carl Daniel Ekman att experimentera fram en ny metod för att på kemisk väg tillverka pappersmassaSulfitmetoden, som den nya processen kallades, kom att bli banbrytande. En ny fabrik för sulfitmassetillverkning togs i drift 1874. Bergviks sulfitfabrik var i drift till 1897 då den lades ned och ersattes av ny modernare fabrik i närbelägna Vannsätter. Denna fabrik kom dock även att kallas ”Bergviks sulfitfabrik”. Sågverket nedlades 1916

Invånare: ca 800 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 64