Holmsveden

Holmsveden är en jordbruksbygd ca 40km sydväst om Söderhamn, vid Härnebosjön. I Holmsvedenbygden ingår byarna Henninge, Håkanbo, Hemstanäs, Långbo, Härnebo, Västby, Långviken, Tönnånger, Älgnäs och Småströmmarna. Länsväg  272 (Tidernas väg) och Norra stambanan, passerar bygden.

Holmsvedens intresseförening

BYGDENS HISTORIA

”Staffan, Hälsinglands apostel led enligt sägnen martyrdöden i denna trakt”. Så börjar Nils Humbles bok ”Socknen på Ödmården”. Händelsen med Staffan utgår från att han blev mördad av hedningarna i den stora skogen Ödmården i mitten av 1000-talet. Skogh sockn anses ha tillkommit år 1324, vilket också kyrkoruinen vid Bergvikens södra strand vittnar om.

Men trakten var bebodd långt innan socknen bildades. Redan för 8500 år sedan fanns stenåldersbosättningar i den södra delen av vårt område, den del som landhöjningen låtit stiga upp över havet. Det visade utgrävningarna inför dubbelspårsutbyggnaden av Norra Stambanan i slutet av 1990-talet.

År 1912 påträffades den s.k. Skogbonaden vid en inventering i Skogs kyrka. Den har daterats till början av 1200-talet och tillhör tillsammans med Bayeuxtapeten och Överhogdalstapeten de äldsta, bevarade vävnaderna i världen. Skogbonaden förvaras på Historiska muséet och en handvävd kopia, i samma teknik som originalet, finns i Skogs kyrka.

Människor har i alla tider färdats genom Ödmården. Den vandrings- och ridstig som följde rullstensåsen från Uppsala upp genom landet och passerade södra delen av vårt område, blev under drottning Kristinas tid förbättrad och fick namnet Kristinastigen. Förbi kyrkoruinen på Kyrkudden i sjön Bergviken, går Helgonaleden som är en vandringsled mellan Uppsala och Trondheim.

Skogh Sockn är en jordbruksbygd men även jakt och fiske har gett mat till befolkningen i äldre tider. På 1840-talet tillkom järnbruken Tönshammar och Tönnebro men missväxt och fattigdom i landet gjorde att mer än 1000 personer från socknen utvandrade till Amerika under perioden 1850 – 1920. I mitten av 1800-talet togs strategiska beslut i Sverige vilket kom att påverka Skogh sockn genom Norra Stambanans framdragande på 1870-talet. Ett stationshus byggdes på Härnebosjöns södra strand och ett stationssamhälle växte fram. Kommunikationerna var ordnade, människor flyttade in, en såg och en stolfabrik anlades som gav arbete till många och exporten av trävaror till andra länder satte fart.

Idag genomkorsas socknen förutom av Norra Stambanan även av väg 272 – Tidernas Väg, väg 83 – Fjällvägen och av E4:an, med den välbesökta platsen vid Tönnebro Värdshus.

Invånare: ca 100 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 64 samt X-tåget (Gävle-Ljusdal)