Mo

Fallskärmshoppning vid Moheds flygfält.Mo ligger längs riksväg 50 cirka 15 kilometer väster om Söderhamn.

Mohed är gammal jordbruksbygd. Men idag är platsen mest känd som ett eldorado för fallskärmshoppare, segel- och modellflygare. Moheds Camping vid Florsjön har husvagnsplatser, vandrarhem och stugor.

I Mo finns stort gravfält från järnåldern, med 11 högar och 6 stensättningar. Hälsinge regemente låg i Mo från 1690 till 1908, då det flyttades till Gävle. I Mo kan du ro traditionell kyrkbåt.

Vackra småsjöar som Bocksjön, Acktjärn och Igeltjärn lockar med fiske och bad.

Flors linnemanufaktur 1729-1859

Engelsmannen Stephen Bennet, direktören för Flors linnemanufaktur – var bosatt på Ranbo 1736-1757. Han satte sin prägel på hus & inredning och lade sin hand på trädgårdens utformning. Ranbogården är därför en Hälsingegård med en unik engelsk trädgård. År 1736 anställdes Stephen Bennet som direktör vid Flor. Han kom från England via Alingsås där han arbetat för Jonas Alströmer. Han var en välutbildad manufakturist som studerat ämnet i Frankrike och Tyskland och skrivit böcker. Stephen Bennet, utvecklade Flors linnemanufaktur till ett av Europas förnämsta linnemanufakturier på 1700-talet. Även jordmånen och det långa dagsljuset, i Hälsingland och Flor – gynnade linets växtlighet och skapade förutsättningar att producera damast av högsta kvalitet. Flors lin damast levererades till flera kungahus i Europa och tillverkades till svenska hovet, bland annat Adolf Fredriks Kröningsduktyg 1751.

Mo hembygdsförening

Ranbogården

Invånare: ca 1100 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 68, 100