Odling

Allis stödjer och har stöttat flera odlingar, varav flera med integration. Bland annat i Stråtjära, Mo, Vågbro och projektet Norrskenet.

Allis har även varit med om att ordna föreläsningar och soppluncher med temat odling och omställning.

Vi har även haft dialog och lagt fram förslag om odling, stadsodling, mötesplatser och omställning med ett flertal tjänstemän och avdelningar inom kommunen.

Vi stödjer torghandeln och ordnar skördefesten Mickelsmäss.