Kontakt

Styrelsen

Ordförande

Gunnar Olsson
070-620 41 78
gunnar.olsson616(a)gmail.com

Vise ordförande

Jens Öst (Marma)
073-339 23 45
jens.ost(a)sv.se

Sekreterare

Anders Norén (Mo)

073-428 00 80
norenanders2(a)gmail.com

Kassör

Mats Leivig (Inaängarna)
073-336 05 22
mats.leivig(a)gmail.com

Övriga styrelsen

Jonas Westman (Trönö)
070-379 93 29
jonas.westman47(a)gmail.com

Carola Onelius (Gullgruva)
072-857 37 95
carola.onelius(a)hotmail.com

Vakant efter Gunilla Häggboms bortgång

Ersättare

Lena Åkerlind (Trönö)
070-350 80 66
lena.akerlind@outlook.com

Gunilla Gustavsson (Holmsveden)
070-221 44 59
agm.gustavsson@gmail.com

Valberedning

Sven-Gunnar Englund
070-641 24 62
sven.e@gmail.com

Jan-Erik Berger

070-321 99 63
janeric.berger@soderhamn.se