Styrelsen

Ordförande

Lena Åkerlind (Trönö)
070-350 80 66
lena.akerlind(a)outlook.com

Kassör och vice ordförande

Mats Leivig (Inaängarna)
073-336 05 22
mats.leivig(a)gmail.com

Sekreterare

Anders Norén (Mo)
073-428 00 80
norenanders2(a)gmail.com

Övriga styrelsen

Carola Onelius (Gullgruva)
072-857 37 95
carola.onelius(a)hotmail.com

Gunilla Gustavsson (Holmsveden)
070-221 44 59
agm.gustavsson(a)gmail.com

Håkan Enbom (Söderala)
073-100 54 32
ordf.bygdegarden(a)gmail.com

Jonas Westman (Trönö)
070-379 93 29
jonas.westman47(a)gmail.com

Ersättare

Hans Våglund (Stråtjära)
070-694 78 43
hans.vaglund(a)murena.io

Stig Nordgren (Marmaverken)
070-665 75 66
stig.nordgren(a)hotmail.com

Valberedning

Sven-Gunnar Englund, (Stråtjära)
070-641 24 62
svenen1941(a)gmail.com

Jan-Erik Berger (Trönö)
070-321 99 63
janeric.berger(a)soderhamn.se