Landsbygdsfrågor

Här tar vi upp aktuella landsbygdsfrågor. Allis sitter med i diverse råd och konstellationer, där man diskuterar och arbetar med landsbygdsfrågor. Söderhamns kommuns Tillväxtråd och Länsstyrelsens partnerskaps nätverk är två av dem.