Landsbygdsfrågor

Här tar vi upp aktuella landsbygdsfrågor. Allis sitter med i diverse råd och konstellationer, där man diskuterar och arbetar med landsbygdsfrågor. Söderhamns kommuns Tillväxtråd och Länsstyrelsens partnerskaps nätverk är två av dem.

///////////////////////////////

 

Valet 2022, Utfrågning om Landsbygdsfrågor

Här kommer en länk till landsbygdssamtalet som Allis arrangerade i Marmaverken, Folkets Hus den 25 augusti 2022 för er som inte hade möjlighet att delta. Vi var ca 50 personer som deltog fysiskt och ett antal följde debatten online.

Nu närmar sig valet och debatten kan ge vägledning om valet av parti.

Dela gärna inspelningen i era nätverk för bred spridning.