Landsbygdsdialog med KS

Under dagen har vi från ALLIS fått möjligheten att informera om ALLIS planer och verksamhet vid kommunens strategidag. Under samma arbetspass informerade kommunens landsbygdsutvecklare förslaget till ny Landsbygdsplan. Strategidagen innehöll också ett arbetspass med hur man kan landsbygdssäkra kommunens beslut i olika forum. Mycket lyckad strategidag för landsbygdsfrågorna.