I med och motvind

Länsbygderådet X-ing har startat ett vindkraftprojekt under projektnamnet ”I med och motvind”. Projekt är finansierat av Energimyndigheten, där X-ing Gävleborg är projektägare och en neutral part kring frågor som berör vindkraftsparksetableringar. Länsbygderådet skriver så här på sin hemsida: Vi vill träffas, höra era åsikter och kanske hjälpa till med fakta, kontakter eller hålla i en … Läs mer

Mickelsmäss 2 oktober

Lördagen den 2 oktober kl. 10 – 14 arrangerar ALLIS ”Mickelsmäss” i strykjärnsparken i Söderhamn. Mickelsmäss en skördefest och marknad med matproducenter och mathantverkare. Ett samarrangemang av ALLIS -Söderhamns kommunbygderåd. En landsbygdensdag i stan, en familjedag med lokal mat och hantverk i fokus! Mickelsmäss infaller helgen närmast den Helige Mikaelsdag. Förr tillbaka var det den … Läs mer

Digitala dialogmöten

Utveckling av levande landsbygd Inbjudan till dialogmöten angående landsbygdsplanen. Möten sker i 7 bygder digitalt under hösten. Tanken var från början att de skulle genomföras på plats men kommunens rekommendation var att de skulle hållas digitalt på grund av osäkerhet kring Covid 19 under hösten. Du anmäler dig till det möte som genomför för din bygd. … Läs mer

Ny styrelse

Allis -Söderhamns kommunbygderåd har en ny styrelse som består av ordförare Gunnar Olsson, sekreterare Anders Norén, ledamöter Hans Hagelin, Gunilla Häggbom, Jens Öst, Kicki Andersson, Carola Onelius, ersättare Jonas Westman och Karin Orvik Blanksvärd. Vi tackar de avgående Saeed Saberi, Eva Mejding-Ribbmalm, Carina Gard.