Dialogträffar om landsbygdsplanen

Välkommen på dialogträff! I arbetet med landsbygdsplanen bjuder kommunen in till en andra möjlighet till insyn och påverkan.

Det är nu dags för en andra dialogträff för planprogrammet som ska ta fram mål och riktlinjer för hur landsbygden och kommundelarna ska utvecklas för att bli en långsiktigt hållbara. Syftet med planen är att stärka landsbygdsperspektivet, vara en plattform med det övergripande arbetet med landsbygdsfrågor i kommunen.

Din åsikt är värdefull!

Landsbygdsplanen börjar ta form och ska snart skickas vidare för politiskt antagande. Vi bjuder nu in till ytterligare en möjlighet till insyn och påverkan, där du får tycka till!

En träff genomförs i varje kommundel, där du kan diskutera planförslaget med kommunens medarbetare och kommunbygderådet ALLIS.

Dialogmöten

  • 29 februari, Bergviks industrimuseum, Hambobacken 4, Bergvik
  • 5 mars, Ljusne Folkets Hus, Granvägen 1, Ljusne
  • 7 mars, Idrottsgården i Holmsveden, Lokalbacken 11, Holmsveden
  • 12 mars, IOGT Enighet i Trönö, Lertagsvägen 2, Trönödal

Tid: 18.00 – 20.30

Du kan delta på vilken träff du vill, eller flera
Ingen anmälanbara kom!

Varmt välkommen!

Källa för informationen: www.soderhamn.se/sidor/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2024-02-16-dialogtraff—om-landsbygdsplan.html