Vindkraft

Vindkraftsutbyggnaden har till slut satt ordentlig fart och vindkraftverken växer som svampar ur jorden. Norrlands kust- och inland ligger långt fram, med många anläggningar i drift och många stora projekt som planeras eller tillståndsprövas.

untitled

Vad får det för konsekvenser för landsbygden, kommuner och lokalsamhällen? Gynnar det den lokala ekonomin på kort och lång sikt, eller kommer pengarna som vindkraften genererar att blåsa iväg någon annanstans?
Kan vindkraften ägas och drivas lokalt, så att den blir till nytta för bygden? Vi har ordnat möten och varit närvarande på flertalet. Detta är en het fråga som man tycker väldigt olika i.
X-ing Gävleborg har ett vindkraftsprojekt finansierat av Energimyndigheten för att ge råd och stöd för bygder där vindkraft ska byggas.

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/i-med-och-motvind/

Kontakta Jenny Breslin om du vill veta mer:
Jenny Breslin  Mobil: 070 – 600 67 96  E-post: vindkraft.gavleborg@helasverige.se