Om Allis

Välkommen till allis.nu, en webbplats med förankring i Söderhamns landsbygd. Webbplatsen ägs och drivs av ALLIS, en ideell förening bestående av lokala utvecklingsgrupper med det gemensamma målet att vårda och utveckla Söderhamns landsbygd.

Webplatsen har en dynamisk uppbyggnad som gör det möjligt för ALLIS medlemsföreningar att själv lägga ut information. Efter en kort presentation av varje ort gestaltar med andra ord bygden alltid sig själv i ord och bild under fliken Bygder.

Allis Syfte:

· Ge byalag/lokala intressegrupper möjligheter att medverka och ta större ansvar för utvecklingen på landsbygden.

· Att utveckla landsbygden i en positiv riktning utifrån ett lokalt perspektiv.

· Erbjuda rådgivning och utbildning.

· Stimulera till kompletterande företagsamhet.

· Erbjuda möjlighet att söka medel för natur och kulturprojekt via Leader Hälsingebygden.

Vill Ni utbyta idéer och/eller inte vet vart ni skall vända er i någon landsbygdsspecifik fråga?

ALLIS startades för att sprida optimism och få företag, föreningar och byalag att i samverkan med kommunen utveckla landsbygdens villkor.

Information om Allis och dess verksamhet.  Allis broschyr. Broschyren hämtas som en PDF-fil.

Aktivt Levande Landsbygd i Söderhamn