Om ALLIS

Mohed

ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som rör bygdens framtid och utveckling, och ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan byarna och uppmuntra enskilda och byar att arbeta för sin bys utveckling för att själva föra fram sina åsikter och behov till berörda instanser och myndigheter.

ALLIS Syfte:

Söderhamns Kommunbygderåds (ALLIS) främsta syfte är att främja en långsiktig positiv och hållbar utveckling för hela Söderhamns kommun genom aktiv och kreativ samverkan mellan byarna och mellan byarna och staden. Detta bidrar till hög livskvalitet, trygg försörjning, stark ekonomi och god service i kommunens alla delar.

ALLIS ska bidra till:

  • Att ge byalag/lokala intressegrupper i Söderhamn möjligheter att medverka och ta större ansvar för utvecklingen i sin bygd. 
  • Att utveckla landsbygden i en positiv riktning utifrån ett lokalt perspektiv.
  • Att erbjuda rådgivning och utbildning.
  • Att stimulera till kompletterande företagsamhet.
  • Att erbjuda möjlighet processtöd för att söka medel för natur och kulturprojekt via Leader Hälsingebygden. 

ALLIS startades för att sprida optimism och få företag, föreningar och byalag att i samverkan med kommunen utveckla landsbygdens villkor.

Information om Allis och dess verksamhet.  ALLIS broschyr. Broschyren hämtas som en PDF-fil.