Ny styrelse

Allis -Söderhamns kommunbygderåd har en ny styrelse som består av ordförare Gunnar Olsson, sekreterare Anders Norén, ledamöter Hans Hagelin, Gunilla Häggbom, Jens Öst, Kicki Andersson, Carola Onelius, ersättare Jonas Westman och Karin Orvik Blanksvärd. Vi tackar de avgående Saeed Saberi, Eva Mejding-Ribbmalm, Carina Gard.

Allis årsmöte 19 april

Allis årsmöte kommer att genomföras digitalt i år på grund av Coronasituationen. För att delta krävs en anmälan för att vi ska kunna skicka ut dagordning och en länk till de som önskar delta.

Anmälan att delta görs senast 10 april till info@allis.nu

Mötet kommer att genomförs som en Zoomkonferens.

Väkommen med din anmälan!

Styrelsen

BYGDESTÖD

Allis erbjuder stöd till föreningar och ideella verksamheter som tappat intäkter och/ eller tvingas ställa in aktiviteter och projekt under året. Vi har i brev bett om hjälp från våra medlemsföreningar att identifiera sådana verksamheter och sprida information om möjligheten till stöd till högst 10 000 kr från Allis. Beskriv er organisation och vilket bortfall som uppkommit på grund av Coronasituationen. Ett antal ansökningar har inkommit men vi förmodar att det finns fler som nu tydligare ser effekterna av coronan.

Vi har nu beslutat en ansökningstid till den 1 oktober.

Vi betonar att ansökningarna till Allis ska göras genom resp. medlemsförening. Finns osäkerhet vilken förening som är medlem i er bygd, kontakta undertecknad.

Frågor kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

Gunnar Olsson, tel: 070 – 620 41 78,

E-post: gunnar.olsson616@gmail.com

Ny styrelse

Ordförande

Carola Onelius (Gullgruva)
072-857 37 95
carola.onelius(a)hotmail.com

Sekreterare

Anders Norén (Mo)
073-428 00 80
norenanders2(a)gmail.com

Kassör

Gunnar Olsson (Utviksvägen)
070-620 41 78
gunnar.olsson616(a)gmail.com

Övriga styrelsen

Kicki Andersson (Bergvik)
070-170 53 24
kicki.24(a)hotmail.com

Eva Meiding (Sandarne)
073-086 78 36
eva.meiding51(a)gmail.com

Saeed Saberi (Holmsveden)
070-549 55 44
moradsab(a)hotmail.com

Carina Gard (Ljusne)
070-637 04 28
carina.gard(a)gmail.com

Gunilla Häggbom (Norrala)
070-580 67 50
gunilla(a)sonata.se

Ersättare

Jonas Westman (Trönö)
070-379 93 29
jonas.westman47(a)gmail.com

Jens Öst (Marma)
073-339 23 45
jens.ost(a)sv.se

Aktivt Levande Landsbygd i Söderhamn