Kommunbygderådet

Vad är ett kommunbygderåd och vad gör det?

Föreningens ändamålsparagraf lyder:
Söderhamns Kommunbygderåds (ALLIS) främsta syfte är att främja en långsiktig positiv och hållbar utveckling för hela Söderhamns kommun genom aktiv och kreativ samverkan mellan byarna och mellan byarna och staden. Detta bidrar till hög livskvalitet, trygg försörjning, stark ekonomi och god service i kommunens alla delar.

ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som rör bygdens framtid och utveckling, och ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan byarna och uppmuntra enskilda och byar att arbeta för sin bys utveckling för att själva föra fram sina åsikter och behov till berörda instanser och myndigheter.

ALLIS ska vidare samordna byarnas arbete i principiellt viktiga frågor och därmed stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden.

Kommunbygderådet ska samarbeta med kommunen och andra i planerings- och utvecklingsfrågor och stimulera en samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och byarnas idéer och engagemang.

Länkar till föreningar som håller på med bygdeutveckling
Hela Sverige ska leva
Bygdegårdarnas Riksförbund
Hushållningssällskapet
Landsbygdsnätverket
Sveriges Hembygdsförbund
Leader Hälsingebygden
Länsbygderådet X-ing