Omställning

Hur tar vi ansvar och ser möjligheter tillsammans i den omställning av samhället som väntar?  Hur ser hållbar tillväxt ut? Dessa frågor återkommer ständigt när vi träffas. Vi försöker hålla oss uppdaterade hela tiden och tänka på ett utvecklande sätt för landsbygden Vi tror att landsbygden kommer att spela en större och aktivare roll i detta och tar del av goda exempel i vår omvärld.

Aktivt Levande Landsbygd i Söderhamn