Kommunbygderådet

Vad är ett kommunbygderåd och vad gör det?

Föreningens ändamålsparagraf lyder:
Söderhamns Kommunbygderåds (ALLIS) främsta syfte är att främja en långsiktig positiv och hållbar utveckling för hela Söderhamns kommun genom aktiv och kreativ samverkan mellan byarna och mellan byarna och staden. Detta bidrar till hög livskvalitet, trygg försörjning, stark ekonomi och god service i kommunens alla delar.

ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som rör bygdens framtid och utveckling, och ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan byarna och uppmuntra enskilda och byar att arbeta för sin bys utveckling för att själva föra fram sina åsikter och behov till berörda instanser och myndigheter.

ALLIS ska vidare samordna byarnas arbete i principiellt viktiga frågor och därmed stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden.

Kommunbygderådet ska samarbeta med kommunen och andra i planerings- och utvecklingsfrågor och stimulera en samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och byarnas idéer och engagemang.

 

Frågor som Allis har drivit är bland annat
Likviditet i slutet av projekt
Söderhamns kommun stöttar ideella föreningar med låg likviditet att driva projekt. Det gäller de sista 20 % av finansieringen i projekten, som projektägaren inte kan rekvirera förrän i efterskott, som man kan få ett villkorat (tillfälligt) bidrag för.

 
Länkar till föreningar som håller på med bygdeutveckling
Hela Sverige ska leva
Bygdegårdarnas Riksförbund
Hushållningssällskapet
Landsbygdsnätverket
Sveriges Hembygdsförbund
Leader Hälsingebygden
Länsbygderådet X-ing

Also, a dealer's experience and resources are more likely rolex replica uk than private owner's eyes to weed out questionable watches before they reach the trade market. When individuals trade, the replica watches uk entire responsibility and liability lies with the participants. Errors, even honest ones, concerning replica watches uk value and originality are more likely to occur. Having examined rolex replica uk the two main channels for trading a watch, it is important to consider final measures trade-seekers can take to arm themselves with knowledge, preserve value, maximize their purchasing power, and ensure that watch trading is a positive experience. Beyond vetting a trade partner, an owner seeking a trade must become an expert in two watches: his own, and the one he desires. Part of preserving replica watches uk value is understanding it in the first place.