Vindkraft

Vindkraftsutbyggnaden har till slut satt ordentlig fart och vindkraftverken växer som svampar ur jorden. Norrlands kust- och inland ligger långt fram, med många anläggningar i drift och många stora projekt som planeras eller tillståndsprövas.

untitled

untitled1Vad får det för konsekvenser för landsbygden, kommuner och lokalsamhällen? Gynnar det den lokala ekonomin på kort och lång sikt, eller kommer pengarna som vindkraften genererar att blåsa iväg någon annanstans?
Kan vindkraften ägas och drivas lokalt, så att den blir till nytta för bygden? Vi har ordnat möten och varit närvarande på flertalet. Detta är en het fråga som man tycker väldigt olika i.
Allis har godkänt att finnas med i det råd som ska ta hand om den bygdepeng som en eventuell vindpark i Ödmården ska generera.

Aktivt Levande Landsbygd i Söderhamn