Stråtjära

61°17’N 16°84’Ö

untitledStråtjära ligger ca 27km sydväst om Söderhamn och är sammanväxt med jordbruksbygden Skog.

Invånare: ca 300 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 64