Urbanisering

I samband med Coronaepidemin har trenden vänt lite. Fler flyttar från storstadsregionerna än till. Många har vant sig vid distansarbete och i en ny undersökning tror många att de kan tänka sig att jobba 2 – 3 dagar på distans i veckan. Efterfrågan på fastigheter och lägenheter ökar i Söderhamn och om Ostkustbanan får dubbelspår förändras situationen radikalt. Då är det möjligt att pendla till Uppsala/Stockholm med relativt kort restid.


En av de absolut mest diskuterade landsbygdsfrågorna är urbaniseringen. Hur ska vi vända trenden, vill vi vända den? Vilka ställen fortsätter och överlever, vad beror det på?
Den 20 maj 2015 deltog Allis på en konferens och workshop i detta ämne.

150520 Resurs X reportage