Ljusne

 61°21’N 17°13’Ö

20150627_201440Ljusne är en gammal bruksort inom järn- och träindustrin. Belägen vid Ljusnans utlopp 15 km söder om Söderhamn .

Invånare: ca 1900 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 64 samt X-tåget (Vallvik-Söderhamn-Holmsveden)