Ljusne

20150627_201440

Brukssamhället Ljusne, belägen vid Ljusnans utlopp 15 km söder om Söderhamn är en del av svensk industrihistoria, där stora bolag som Bergvik – Ala och Ljusne – Woxna dominerat. Ljusne är tillsammans med centralorten Söderhamn den största orten i kommunen . .

Ljusne domineras av havet och älven Ljusnan och har ett starkt föreningsliv. Ljusnans mynning är ett åtta kilometer långt laxbälte, med ett av Sveriges bästa fiskeäventyr.

Ala Sågverk är en stor arbetsgivare och ett av de ledande sågverken i Europa, i Stora Ensokoncernen. Industrihamnen Orrskärshamnen är Norrlands djupaste isfria hamn. Hit kommer fartyg från hela världen.

Bruksmuseet i Ljusne visar arbetarnas liv och leverne i skuggan av sågverk och järnbruk vid sekelskiftet. Ägarfamiljens borgerliga prakt kan beskådas på Hallwylska palatset i Stockholm.

Invånare: ca 1900 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 64 samt X-tåget (Vallvik-Söderhamn-Holmsveden)