Söderala

Erik-Anders gården, en välbesökt Hälsingegård som ingår i FN-s världarv. Varje sommar arrangeras jazzkonsert till Jan Johanssons ära.

Söderala ligger ca 5 km öster om Söderhamn utefter riksväg 50.

Söderala är en utpräglad jordbruks- och kulturbygd. Här finns en väl bevarad bygata och en av Norrlands äldsta kyrkor.

Dessutom har man här hittat 300 järnframställningsplatser från järnåldern, orörda sen mer än 1000 år. Vid Bergahögen finns stormansgraven och de många gravfälten från järnåldern.

Kyrkan från sent 1100-tal är en av Norrlands äldsta stenkyrkor. Unika medeltida målningar, en kopia av välkända Söderalaflöjeln, ett av vårt lands yppersta konstsmiden. Kyrkan är dramatiskt fasadbelyst.

I denna jordbruksbygd finns ett aktivt småföretagande, industrier, plåtslagerier, legotillverkning etc. Söderala är samtidigt något av Söderhamns villaförort.

Pampiga stora hälsingegårdar finns på Sockenvägen längs åsryggen. Många med vackra målade interiörer. En av de främsta visningsgårdarna är mangårdsbyggnaden hos Erik-Anders i Asta.

I Söderala finns både Hembygdsgård och Bygdegård vilket vittnar om bybornas stora intresse för boplatsen.

Det är i Söderala den stora skoterleden startar. Och här gömmer sig Ålsjöns naturreservat med fågeltorn och intilliggande gammelskog där gran och tall närmar sig 200 år.

Självfallet finns en hel del att ägna fritid åt som skytte, innebandy och fotboll till skidåkning ellr joggning i elljusspåret.

Mitt i byn finns skola, åk 1-5, förskola och fritids. Vid skolan finns en inomhusbassäng. Centralt finns livsmedelsbutik, pizzeria och frisör.

En fin cykelväg in till Söderhamn gör att du smidigt kan ta dig de åtta kilometrarna in till Söderhamn på cykel, närhelst du vill. Till kommunens stora köpcenter – E-center – är det endast fem kilometer.

Från Söderhamn tar du väg 50 mot Bollnäs förbi E-center och Ina. Efter 7 kilometer är du i Söderala och ser kyrkans silhuett mot himlen. Här finns c:a 1400 hushåll och c:a 180 företag.

Byn ligger utsträckt på en rullstensås och viss bebyggelse finns i dalen mot Söderalaån och norr om väg 50.

Söderala består av en mängd mindre byar med namn som Bers, Lund, Heden, Skale, Kinsta, Orsta, Berga, Norrbyn, m.m.

Söderhamn verkar vandra närmare för varje år så snart är nog Söderala en del av själva huvudkommunen om vi inte ser upp. Inte så stort samhälle, kanske. Men invånarna är vakna! Aktiviteterna travas på varandra. Inte så stort samhälle, kanske.

Närheten till huvudkommunen har gjort att våra serviceföretag får ligga i för att få finnas. Men dom finns.

Du kan åka kommunalt varje timme åt alla håll.

Vi har en välsorterad affär som även tillhandahåller ATG-tjänster.

Skola, förskola och fritids ligger mitt i byn.

Där ligger också vår simhall där det är stor aktivitet bl.a. med babysim och vattengympa.

Det finns bilverkstad, frisör, pizzeria, vvs och rörfirmor, flera snickare, åkerier m.m.

Vad du än har för behov av service så kan den tillgodoses lokalt. De första bosättningarna i Hälsingland kom till under yngre stenåldern och följde den dåvarande kustlinjen. Ur vattnet steg så småningom tack vare landhöjningen en bördig åkerjord som började brukas av bofasta bönder. Söderaladalen och trakterna kring Ålsjön visar på de äldsta bosättningarna där vi har bevis genom ett stort antal gravhögar och gravfält. Bynamnen visar att bebyggelsen är av gammalt datum då de slutar på ändelsen -sta som i Askesta, Kinsta, Orsta och Siggesta, vilket pekar på härstamning från brons- eller järnåldern.

Vattnen kring det dåtida Söderala hade stor betydelse för födotillgången. Ljusnan var fyll av lax och Söderalaån av annat byte. Närheten till havet gjorde kyrkobygget på 1100-talet lättare, då man kunde frakta byggnadsmaterial sjövägen nästan ända fram till kyrkan.Fjärden låg då bara ett stenkast från kyrkan. Kyrkbygget var en stor apparat för den här tiden. Rikemän och storbönder ställde resurser till förfogande för här skulle byggas en kopia av biskopskyrkan Sankt Pers kyrka i Sigtuna. Sannolikt höll biskopen med sakkunniga byggare.

Den är alltså en av landets äldsta kyrkor och hör till de få 1100-talskyrkor som ännu är i fullt bruk. Flöjeln som på 1700-talet prydde kyrkans torn visade sig vara en arkeologisk skatt. Gjord någon gång kring 1025 och förmodligen härstammande från ett vikingaskepp som sökt nödhamn vid Gullsaxbron.

Det finns en hel del att syssla med på fritiden i Söderala.

Vill du knåda lera så gör du det på måndagar i Kyrkans hus.

Vill du skjuta så tar du kontakt med skytteföreningen som hanterar både korthåll och luftgevärsskytte.

SAIK har en hel del idrottsverksamhet igång i olika sektioner, fotboll, innebandy, skidor och styrketräning.

Boule kan du spela på Bygdegårdens bouleplan.

Badar gör du i vår simhall som är öppen enl. följande

Måndag till fredag förmiddag har skola och förskola bokat

Söderala hembygdsförening

Invånare: ca 900 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 64, 100.