Holmsveden

61°12’N 16°72’Ö

Holmsveden är en jordbruksbygd ca 40km sydväst om Söderhamn, vid Härnebosjön. I Holmsvedenbygden ingår byarna Henninge, Håkanbo, Hemstanäs, Långbo, Härnebo, Västby, Långviken, Tönnånger, Älgnäs och Småströmmarna. Länsväg  272 (Tidernas väg) och Norra stambanan, passerar bygden. Holmsvedens intresseförening

Invånare: ca 100 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 64 samt X-tåget (Gävle-Ljusdal)