Kontakt

Ordförande

Carola Onelius (Gullgruva)
072-857 37 95
carola.onelius@hotmail.com

Vice ordförande

Margareta Örn Liljedahl (Marmaverken)
070-229 93 90
maggan.orn@hotmail.com

Kassör

Gunnar Olsson 
070-620 41 78
gunnar.olsson616@gmail.com

Övriga styrelsen

Kicki Andersson (Bergvik)
070-170 53 24
kicki.24@hotmail.com

Monica Östlund (Mysje)
070-546 82 42
monica-ostlund@hotmail.com

Magnus Wallin (Maråker)
076- 834 51 33
mangemange6@gmail.com

Carina Gard (Ljusne)
070-3136668
carina.gard@medborgarkontoretljusne.se

Ersättare

Mia Nylander (Bergvik)

minyl71@hotmail.com

Lars Norlund (Söderala)

lars.norlund@gmail.com

Valberedning

Lena Åkerlind (Trönö)
070-350 80 66
lena.akerlind@soderhamn.com

Lars-Ove Flodberg (Trollharen)
trollharenfisk@soderhamn.com

Sven-Gunnar Englund (Stråtjära)
sven.e@mail.com

Aktivt Levande Landsbygd i Söderhamn