Integration

Sommaren 2011 genomfördes ett lyckat odlingsprojekt i Stråtjära tillsammans med Bilda.

Nu 2015 finns det på flera håll i kommunen bl.a. Mo, Ljusne, Söderhamn. Vi lär av varandra och bildar nya mötesplatser. Många kunskaper innom både odling, hållbarhet, kultur och språk får man till sig när vi arbetar rent praktiskt med jord och växter. Samarbete och gemenskap mellan människor som annars inte skulle ha möts känns väldigt angeläget.