Hållbarhetsdag 2 juni 2023

Hållbarhetsdagen har hållits i Söderhamn den 2 juni 2023, på det nya torget i Strykjärnsparken och arrangerades av Nätverket Hållbart Söderhamn!

Syftet med evenemanget är att uppmärksamma social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – och flera olika aktörer kommer att medverka.
På evenemanget kommer det att vara olika aktiviteter i form av föreläsningar, panelsamtal, utställningar, workshops och marknad.

– Lyssna på Rädda Barnens ordförande BrittMarie Windemo, som invigningstalar om social hållbarhet.
– Hur ser krisberedskapen ut i länet? Vad ska/kan vi göra själva för att förbereda oss för kris? Per-Åke Svensson, Länsstyrelsen berättar.
– Träffa kommunekologen Andreas Håberg, energi- och klimatrådgivaren Anders Tång och kommunens        hållbarhetsstrateg Gunilla Jonsson.
– Lyssna till scensamtal mellan ledande lokalpolitiker och representanter från civilsamhället. Hur kan vi tillsammans jobba framåt i hållbarhetsarbetet?
– Naturskyddsföreningen finns på plats, tillverkar insektshotell och informerar om biologisk mångfald samt finns till hands för att diskutera framtiden i Söderhamn och i världen.                                                                    I tältet finns det också möjlighet att delta i återbrukspyssel samt information om olika energilösningar.
– ALLIS ger exempel på FN:s mål kopplat till Agenda 2030.
– Ida Frid från CirEko tydliggör cirkulär ekonomi.
– Fritidsbanken, Rädda Barnen, Bildablomman och Stenbackens boende- och arbetskooperativ deltar och berättar om sina respektive verksamheter.
– Kreativboden visar och säljer återbruksgrejer. Deltar gör också Skaparstudion från Glössbo.
– Lyssna till berättelser om praktiskt arbete kopplat till hållbarhet, om kris och beredskap, kulturprojektet LONA Marma.
– Biblioteket ställer ut litteratur på temat hållbarhet inne hos sig.
– På scenen uppträder Håkan Nilsson och Bildas Showskola bjuder på några härliga sångnummer under dagen.
Evenemanget genomförs med stöd av Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Söderhamn, samt med finansiering av Söderhamns kommun, ALLIS – Söderhamns kommunbygderåd och Naturskyddsföreningen.

OM NÄTVERKET
Nätverket för ett Hållbart Söderhamn är ideella organisationer en del av civilsamhället, som
Naturskyddsföreningen, Fridays For Future, studieförbund i kommunen- Studiefrämjandet,
Bilda och ABF, Allis Söderhamns kommunbygderåd, Trönöbygden ekonomisk förening och
Föreningarnas Hus i Marmaverken, Equmeniakyrkan, Röda korset, Stenbackens boende- och
arbetskooperativ, Fritidsbanken samt Söderhamns kommun via tjänstepersoner inom
kommunen.
Nätverket vill bl a vara ett samlat bollplank för kommunens arbete i miljö- och
hållbarhetsfrågor. En tillgång för kommunen för att nå framgång i hållbarhetsarbetet.
Vi har hittills ordnat ett politikersamtal inför valet i höstas, en insändare om hållbart
skogsbruk, som delar av nätverket stod bakom och nu denna hållbarhetsdag.
Platsen vi valt för Hållbarhetsdagen är Söderhamns centrum närmare bestämt
Strykjärnsparken. Allt börjar kl 11 och håller på till kl 18.

Planerat program:

11.00: Invigning BrittMarie Windemo, Rädda Barnen
11.15: Presentation av dagens program och aktiviteter

11.25: Krisberedskap. Läget och vad kan vi själva göra hemma, Per-Åke Svensson, Länsstyrelsen

12.00: Håkan Nilsson uppträder

13.00: Ida Frid, Cireko om cirkulär ekonomi

14.00: Jamina och Bildas showskola uppträder samtidigt som Andreas Håberg visar ett exempel på vattenvård

15.00: LONA Marma-projektet presenteras
15.30-16.30: Panelsamtal lokala Politiker, kommunala tjänstepersoner och representanter från civilsamhället. Samtal om hur vi tillsammans kan verka för ett mer hållbart Söderhamn

17.00: Håkan Nilsson uppträder

17.50 Avslutning med att hela Nätverket Hållbart Söderhamn TACKAR!

Detaljer med tider kan komma att uppdateras.

Kom o kolla!!!