Sandarne

61°26’N 17°15’Ö

SandarneSandarne ligger ute vid kusten, 6 km söder om Söderhamn. Sandarne består av ett flertal byar. Östanbo, Långrör, Källkär, Tönnshammar, Gammelsågen, Nyplan, Lervik, Åsbacka, Djupvik, Sandvik, Vad, och Lötbäcken.

Invånare: ca 2000 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 63, 64