Kollektivtrafik

Söderhamns läge och infrastruktur är bra, men kan givetvis bli ännu bättre.

Söderhamns kommun försöker tillsammans med många andra Norrlands kommuner att påskynda utbyggnaden av Ostkustbanan, vilket kan korta restiderna och öka förutsättningar för tätare turer.

Kommunbygderådet Allis vill stötta kollektivresandet och landsbygdens resmöjligheter. En bra sak som inte är så känd är flextrafiken i Söderhamns kommun.

Flextrafiktrafik är ett komplement till den ordinarie linjetrafiken och fungerar som anslutning till/från denna. Den är i första hand till för att kommuninvånare som bor intill väg utan linjetrafik skall kunna nå olika former av samhällsservice.
Du skall vara bofast på adressen och ha minst två kilometer till närmaste busshållplats.

Din resa beställer du på telefonnummer 0771-49 79 39, senast två timmar i förväg. Uppge ditt namn, telefonnummer och varifrån du vill åka.

Trafiken körs inte på helgdagar eller på midsommar-, jul- eller ny-årsafton. Dessa dagar kör vi istället närmast föregående helgfria dag.

Priset är detsamma som när du åker buss och du betalar direkt till föraren. Åker du vidare med buss betalar du ny avgift.
X-Trafiks busskort gäller inte på flextrafiken.
mer info se www.xtrafik.se.

Saknar din by flexanslutning? Kontakta Allis.

Allis arbetar kontinuerligt med aktuella frågor inom kollektivtrafiken.

Vi har ordnat flera träffar ute i bygderna tillsammans med personer från kommunen och X-trafik angående både hållplatser och bussturer. Även engagerat oss starkt angående cyklar på tåg, så nu är det möjligt att ta med två cyklar.

Also, a dealer's experience and resources are more likely rolex replica uk than private owner's eyes to weed out questionable watches before they reach the trade market. When individuals trade, the replica watches uk entire responsibility and liability lies with the participants. Errors, even honest ones, concerning replica watches uk value and originality are more likely to occur. Having examined rolex replica uk the two main channels for trading a watch, it is important to consider final measures trade-seekers can take to arm themselves with knowledge, preserve value, maximize their purchasing power, and ensure that watch trading is a positive experience. Beyond vetting a trade partner, an owner seeking a trade must become an expert in two watches: his own, and the one he desires. Part of preserving replica watches uk value is understanding it in the first place.