Linné & Abraham Bäck

Hur kan vi använda oss av Linné och Abraham Bäck även när det inte är jubileum?

2007 i slutet av maj var det 275 år sedan Carl von Linné färdades genom våra trakter på sin väg till Lappland. Hans första forskningsresa nyss fyllda 25 år. 2008 är det 300 år sedan Linné föddes och det firades inte bara i Sverige utan i många länder i världen. 

Syftet med jubileet var att öka intresset för naturvetenskap bland barn och ungdom. Ledord för jubileet var Kreativitet – Nyfikenhet – Vetenskap. De kom att ligga till grund för och prägla inriktningen på aktiviteterna.

Det kan vara så att den gamla vackra eken i Skog kan ha planterats genom Linnés försorg. Han planterade ekar längs sin resväg för att utröna hur långt norrut den kunde växa.

Den historiska friluftsled som hästfolket jobbat med i flera år, Pilgrimsleden, utgör i stora delar samma resväg som Linné hade från Dalälven, över Gävle, Hamrånge, Själstuga och ända fram till Skog. Söderala färjesund, som det då kallades låg bara några hundratals meter uppströms från kraftstationen i Bergvik, vi vet t o m vad förjekarlen hette genom lokalhistorikers försorg. Byttes det kanske hästar i Myskje? Linné skrev om gravplatser i Söderala på sin väg mot Norrala och Kungsgården.

I Söderhamn växte Linnés bästa vän upp, Abraham Bäck, läkaren som grundade bl a Serafimerlasarettet i Stockholm och brevväxlade med såväl Linné som hans lärjungar. Det finns över femhundra brev från Linné till Bäck och femton från Bäck till Linné som man kan läsa på internet.

Under 2008 kunde vi samlas under det nationella Linnéjubiléets logo och samarbeta för att föra fram flora, fauna, geologi, sedvänjor och matvanors utveckling bland annat fram till våra dagar. Exempel på aktiviteter kryddväxt-och blombytardagar, vandringar för att hitta medicinalväxter, Linnévandringar här i trakterna. Nu handlar ju inte Linné bara om blommor och bin utan hela samhället och hur allt samverkar. Linné var också ekologins fader och läkare.

Linné skrev bl a att Hälsingland var som ett microcosmus, här finns allt; hällor, myrar, hav, berg, sjöar, tjärnar, älvar, åar, bäckar osv. Karlarna var längre här och husen var bra byggda mm. Finns mycket annat också från Lapplandsresan som vi kan lyfta fram.

Hälsoplats – park med dessa två herrar som inspiration. Använda aktiviteterna även när det inte är jubileum.

 

Also, a dealer's experience and resources are more likely rolex replica uk than private owner's eyes to weed out questionable watches before they reach the trade market. When individuals trade, the replica watches uk entire responsibility and liability lies with the participants. Errors, even honest ones, concerning replica watches uk value and originality are more likely to occur. Having examined rolex replica uk the two main channels for trading a watch, it is important to consider final measures trade-seekers can take to arm themselves with knowledge, preserve value, maximize their purchasing power, and ensure that watch trading is a positive experience. Beyond vetting a trade partner, an owner seeking a trade must become an expert in two watches: his own, and the one he desires. Part of preserving replica watches uk value is understanding it in the first place.