Vallvik

Vallvik ligger cirka 20 kilometer söder om Söderhamn på södra sidan av Ljusnans utlopp.

Två kilometer från den gamla kustvägen Riks 13 (väg 583), ligger Vallvik, med utsikt över det öppna Bottenhavet mot Finland och den mäktiga ön Storjungfrun i förgrunden.

En stig leder ner till det lilla havsbadet. Härifrån utgår också elljusspår på vintern. På andra sidan finns Marviken med sina sjöbodar och småbåtshamn.

Vallviks Bruk började byggas 1907, och är idag den enda massafabriken i kommunen.

Mycket i Vallvik utgår från brottarlokalen, som är den stora mötesplatsen.

Invånare: ca 250 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 64