Vallvik

61°18’N 17°18’Ö

Vallvik2Vallvik ligger cirka 20 kilometer söder om Söderhamn på södra sidan av Ljusnans utlopp.

Invånare: ca 250 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 64