Styrelsen

Ordförande

Carola Onelius (Gullgruva)
072-857 37 95
carola.onelius(a)hotmail.com

Vice ordförande

Margareta Örn Liljedahl (Marmaverken)
070-229 93 90
maggan.orn(a)hotmail.com

Kassör

Gunnar Olsson 
070-620 41 78
gunnar.olsson616(a)gmail.com

Övriga styrelsen

Kicki Andersson (Bergvik)
070-170 53 24
kicki.24(a)hotmail.com

Eva Meiding (Sandarne)
073-086 78 36
eva.meiding51(a)gmail.com

Saberi Moradsab (Holmsveden)
070-549 55 44
saberi.mordsab(a)hotmail.com

Carina Gard (Ljusne)
070-3136668
carina.gard(a)medborgarkontoretljusne.se

Ersättare

Mia Nylander (Bergvik)
minyl71(a)hotmail.com

Jonas Westman (Trönö)
070-379 93 29
jonas.westman47(a)gmail.com

Valberedning

Sven-Ulrich Ohlsson (Mo), sammankallande
070-336 01 50
dulle(a)dulle.se

Sven-Gunnar Englund (Stråtjära)
sven.e(a)mail.com

Vakant

Aktivt Levande Landsbygd i Söderhamn