Styrelsen

Ordförande

Gunnar Olsson
070-620 41 78
gunnar.olsson616(a)gmail.com

Vise ordförande

Jens Öst (Marma)
073-339 23 45
jens.ost(a)sv.se

Sekreterare

Anders Norén (Mo)

073-428 00 80
norenanders2(a)gmail.com

Kassör

Gunnar Olsson (Utviksvägen)
070-620 41 78
gunnar.olsson616(a)gmail.com

Övriga styrelsen

Kicki Andersson (Bergvik)
070-170 53 24
kicki.24(a)hotmail.com

Carola Onelius (Gullgruva)
072-857 37 95
carola.onelius(a)hotmail.com

Hans Hagelin (Norrala)
070 – 664 97 87
hans.hagelin46@gmail.com

Gunilla Häggbom  (Norrala)
070-580 67 50
gunilla(a)sonata.se

Ersättare

Jonas Westman (Trönö)
070-379 93 29
jonas.westman47(a)gmail.com

Karin Orvik Blanksvärd (Holmsveden)
073-838 80 44
karin81karin@hotmail.com

Valberedning

Sven-Ulrich Ohlsson (Mo), sammankallande
070-336 01 50
dulle(a)dulle.se

Sven-Gunnar Englund (Stråtjära)
sven.e(a)mail.com

Vakant