Utviksvägen

Utviksvägen

 

Utviksvägen inkluderar följande byar:

Buberg, Sund, Mala, Nyhem, Forsbacka, Fridsbacka, Mariehill, Rösten, Stenåker, Sandviksudden, Mamre/Baggsundet, Klapparvik, Marlenedal, Säter, Sofieholm, Källvik, Djupvik, Utvik, Morviken, Segelvik och Trollvikstjärn.

Utviksvägen följer vackert Söderhamnsfjärdens norra sida. Besöksmål efter vägen: Röstentjärn, Källviks sommarhem, Söderhamns golfbana, IOGT/NTO sommarhem i Morviken, Segelklubben i Segelvik och Skatön och Skatörevet.

Utviksvägens Intresseförening är en ideell förening för att tillvarata och utveckla samhällen och byar utmed Utviksvägens sträckning. Föreningen startades 1970.

Vill du bli medlem så kan du sätta in 200 kr på Bg 5190-8408. Ange namn, adress och gärna mailadress.

Föreningens medlemstidning är Utvikar´n. Utkommer fyra gånger/år.

Kontaktperson: Gunnar Olsson, tel. 070-6204178, mail: gunnar.olsson616@gmail.com.

Invånare i området: ca 500 personer
Kollektivtrafik: Buss linje 62

www.utviksvagen.se