Besöksnäringen

En av de störst växande branscherna är besöksnäringen, och framför allt på landsbygden.

Allis har deltagit som en av många föreningar i Söderhamns kommuns besöksnärings strategigrupp under 2014 samt 2015 och även varit med i bildandet av föreningen Besöksnäringen i Söderhamn.

Vi har även engagera oss i flera projekt inom besöksnäringen.

Hästturism

Industrikraft

Linné

Närproducerad mat och mathantverk