Alla inlägg av allisadmin

Mickelsmäss 10 års jubileum

Mikelsmäss en landsbygdensdag i stan, en familjedag med lokal mat och hantverk i fokus!

Lördagen den 28 september kl. 10 – 14 arrangerar ALLIS ”Mickelsmäss” i strykjärnsparken i Söderhamn.

Mickelsmäss en skördefest och marknad med matproducenter och mathantverkare. Det serveras bland annat grillade grönsaker, heta grytor och rökta fiskar.
Ett samarrangemang av ALLIS -Söderhamns bygderåd, Söderhamn handel, Söderhamns kommun och Hushållningssällskapet, Vuxenskolan, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet, Naturskyddaföreningen, Swedbank och Sparbanksstiftelsen

En landsbygdensdag i stan, en familjedag med lokal mat och hantverk i fokus!

Mickelsmäss infaller helgen närmast den Helige Mikaelsdag. Förr tillbaka var det den näst största helgen efter jul. Det var då man bytte arbete, flyttade, tog hem djuren från fäbovallarna och firade att årets skördar var bärgade. Det hårda arbetet gick in i en lugnare fas och fäbofolket kom ner till bygderna och kunde delta i det sociala livet igen. Det ordnades fester och dans, man sålde och bytte saker.

Vi har ordnat Mickelsmäss i Söderhamns centrum sedan 2009. Om du har frågor kontakta Carola Onelius 072-8573795 eller 070-2251055 carola.onelius@hotmail.com

Huvudarrangör är ALLIS – Söderhamns kommunbygderåd
ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som rör bygdens framtid och utveckling. ALLIS ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan byar och orter, uppmuntra enskilda och byar/orter till utvecklingsarbete.

Allis Årsmöte

Allis genomförde sitt årsmöte den 8 april i Mo sockenstuga med Mo Hembygdsförening som värd. Mötet inleddes med en information om Ranbogårdens verksamhet. Familjen Karmhag-Olsson berättade livfullt om allt som hänt på Ranbo sedan de tog över gården 2015. Verkligen en spännande utveckling med bland annat odlingar och caféverksamhet. Mer att läsa om Ranbogården finns allt läsa på www.ranbogarden.se

Sven-Ulrich Ohlsson (Dulle) ledde mötet med fast hand. Nya ledamötet invaldes i styrelsen, Eva Meiding (Sandarne) och Saberi Moradsab (Holmsveden) och Jonas Westlund (Trönö) som ersättare.

Kommunens första servicepunkt utsedd

Nu har Söderhamns kommun fått sin första servicepunkt. I början av november invigdes den på Tempo i Stråtjära. Butiken har naturligtvis även tidigare fungerat som en naturlig mötesplats för ortsborna men nu får den betäckningen ”Servicepunkt”. Det betyder att man förväntas utföra vissa åtaganden och ha olika typer av service. Bland annat ska man ha datorer, wi-fi och skrivare. För det får butiken en viss summa i ersättning av kommunen varje kvartal. Dessutom ska det fungera som en mötesplats och café, vilken Tempobutiken redan gör. (Bild från Söderhamnskuriren)