Kategoriarkiv: Aktuellt

Mickelsmäss 2 oktober

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Mickelsmäss.jpg
Mikelsmäss en landsbygdensdag i stan, en familjedag med lokal mat och hantverk i fokus!

Lördagen den 2 oktober kl. 10 – 14 arrangerar ALLIS ”Mickelsmäss” i strykjärnsparken i Söderhamn.

Mickelsmäss en skördefest och marknad med matproducenter och mathantverkare.
Ett samarrangemang av ALLIS -Söderhamns kommunbygderåd.

En landsbygdensdag i stan, en familjedag med lokal mat och hantverk i fokus!

Mickelsmäss infaller helgen närmast den Helige Mikaelsdag. Förr tillbaka var det den näst största helgen efter jul. Det var då man bytte arbete, flyttade, tog hem djuren från fäbovallarna och firade att årets skördar var bärgade. Det hårda arbetet gick in i en lugnare fas och fäbofolket kom ner till bygderna och kunde delta i det sociala livet igen. Det ordnades fester och dans, man sålde och bytte saker.

Vi har ordnat Mickelsmäss i Söderhamns centrum sedan 2009. Om du har frågor kontakta Carola Onelius 072-8573795 eller 070-2251055 carola.onelius@hotmail.com

Huvudarrangör är ALLIS – Söderhamns kommunbygderåd
ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som rör bygdens framtid och utveckling. ALLIS ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan byar och orter, uppmuntra enskilda och byar/orter till utvecklingsarbete.

Digitala dialogmöten

Utveckling av levande landsbygd

Inbjudan till dialogmöten angående landsbygdsplanen. Möten sker i 7 bygder digitalt under hösten. Tanken var från början att de skulle genomföras på plats men kommunens rekommendation var att de skulle hållas digitalt på grund av osäkerhet kring Covid 19 under hösten.

Du anmäler dig till det möte som genomför för din bygd. Det framgår av anmälningsblanketten som finns på följande länk: https://www.soderhamn.se/landsbygd

Sprid gärna länken och inbjudan till dina/era nätverk så vi får ett högt deltagande. Gör din röst hörd om vilken landsbygdsutveckling ni vill ha.

Länk till dialogmötena

Ny styrelse

Allis -Söderhamns kommunbygderåd har en ny styrelse som består av ordförare Gunnar Olsson, sekreterare Anders Norén, ledamöter Hans Hagelin, Gunilla Häggbom, Jens Öst, Kicki Andersson, Carola Onelius, ersättare Jonas Westman och Karin Orvik Blanksvärd. Vi tackar de avgående Saeed Saberi, Eva Mejding-Ribbmalm, Carina Gard.

Allis årsmöte 19 april

Allis årsmöte kommer att genomföras digitalt i år på grund av Coronasituationen. För att delta krävs en anmälan för att vi ska kunna skicka ut dagordning och en länk till de som önskar delta.

Anmälan att delta görs senast 10 april till info@allis.nu

Mötet kommer att genomförs som en Zoomkonferens.

Väkommen med din anmälan!

Styrelsen

BYGDESTÖD

Allis erbjuder stöd till föreningar och ideella verksamheter som tappat intäkter och/ eller tvingas ställa in aktiviteter och projekt under året. Vi har i brev bett om hjälp från våra medlemsföreningar att identifiera sådana verksamheter och sprida information om möjligheten till stöd till högst 10 000 kr från Allis. Beskriv er organisation och vilket bortfall som uppkommit på grund av Coronasituationen. Ett antal ansökningar har inkommit men vi förmodar att det finns fler som nu tydligare ser effekterna av coronan.

Vi har nu beslutat en ansökningstid till den 1 oktober.

Vi betonar att ansökningarna till Allis ska göras genom resp. medlemsförening. Finns osäkerhet vilken förening som är medlem i er bygd, kontakta undertecknad.

Frågor kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

Gunnar Olsson, tel: 070 – 620 41 78,

E-post: gunnar.olsson616@gmail.com