Dialogträffar om Landsbygdsutvecklingsplanen

Välkommen på dialogträff! I arbetet med landsbygdsutvecklingsplanen bjuder vi nu in till samråd för att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planprogrammet ska ta fram mål och riktlinjer för hur landsbygden och kommundelarna ska utvecklas för att bli långsiktigt hållbara. Syftet med planen är att stärka landsbygdsperspektivet, vara en plattform med det övergripande arbetet med … Läs mer

Val 2022, Landsbygdsutveckling

Här kommer en länk till landsbygdssamtalet som Allis arrangerade i Marmaverken, Folkets Hus den 25 augusti 2022 för er som inte hade möjlighet att delta. Vi var ca 50 personer som deltog fysiskt och ett antal följde debatten online.Nu närmar sig valet och debatten kan ge vägledning om valet av parti. Dela gärna inspelningen i … Läs mer

Samtal om landsbygdsutveckling

Inför valet inbjuder Allis – kommunens bygderåd – till samtal om landsbygdsfrågor. Kommunens ledande politiker presenterar sin landsbygdspolitik och hur man ser på landsbygdens utveckling. Moderator Anders Eklund Tid: torsdagen den 25 augusti kl. 18.30 Lokal: Föreningarnas Hus, Marmaverken Allis bjuder på fika. Välkomna!

I med och motvind

Länsbygderådet X-ing har startat ett vindkraftprojekt under projektnamnet ”I med och motvind”. Projekt är finansierat av Energimyndigheten, där X-ing Gävleborg är projektägare och en neutral part kring frågor som berör vindkraftsparksetableringar. Länsbygderådet skriver så här på sin hemsida: Vi vill träffas, höra era åsikter och kanske hjälpa till med fakta, kontakter eller hålla i en … Läs mer