Mobygden tar över stafettpinnen

Elisabet Lundwall, Mo hembygdsförening bekräftar att Mobygden kommer att arrangera 2020 års landsbygdsdag.
Nu är det klart att Mobygden tar över stafettpinnen och kommer att stå som värd för nästa års Landsbygdsdag. Troligen i augusti. Datum kommer att presenteras under våren. Ett stort antal föreningar från bygden träffades i Mo bygdegård för att diskutera upplägg och innehåll. Gunnar Olsson medverkade från Allis och Lena Åkerlind Trönö ek. förening berättade om bakgrund och tidigare upplägg. Det ska verkligen bli spännande att få bekanta sig närmare med Mobygden.
Lena Åkerlind, Trönö ek. förening berättar om 2019-års landsbygdsdag.