Mickelsmäss 10 års jubileum

Mikelsmäss en landsbygdensdag i stan, en familjedag med lokal mat och hantverk i fokus!

Lördagen den 28 september kl. 10 – 14 arrangerar ALLIS ”Mickelsmäss” i strykjärnsparken i Söderhamn.

Mickelsmäss en skördefest och marknad med matproducenter och mathantverkare. Det serveras bland annat grillade grönsaker, heta grytor och rökta fiskar.
Ett samarrangemang av ALLIS -Söderhamns bygderåd, Söderhamn handel, Söderhamns kommun och Hushållningssällskapet, Vuxenskolan, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet, Naturskyddaföreningen, Swedbank och Sparbanksstiftelsen

En landsbygdensdag i stan, en familjedag med lokal mat och hantverk i fokus!

Mickelsmäss infaller helgen närmast den Helige Mikaelsdag. Förr tillbaka var det den näst största helgen efter jul. Det var då man bytte arbete, flyttade, tog hem djuren från fäbovallarna och firade att årets skördar var bärgade. Det hårda arbetet gick in i en lugnare fas och fäbofolket kom ner till bygderna och kunde delta i det sociala livet igen. Det ordnades fester och dans, man sålde och bytte saker.

Vi har ordnat Mickelsmäss i Söderhamns centrum sedan 2009. Om du har frågor kontakta Carola Onelius 072-8573795 eller 070-2251055 carola.onelius@hotmail.com

Huvudarrangör är ALLIS – Söderhamns kommunbygderåd
ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som rör bygdens framtid och utveckling. ALLIS ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan byar och orter, uppmuntra enskilda och byar/orter till utvecklingsarbete.