Samtal om landsbygdsutveckling

Inför valet inbjuder Allis – kommunens bygderåd – till samtal om landsbygdsfrågor.

Kommunens ledande politiker presenterar sin landsbygdspolitik och hur man ser på landsbygdens utveckling.

Moderator Anders Eklund

Tid: torsdagen den 25 augusti kl. 18.30

Lokal: Föreningarnas Hus, Marmaverken

Allis bjuder på fika.

Välkomna!