Val 2022, Landsbygdsutveckling

Här kommer en länk till landsbygdssamtalet som Allis arrangerade i Marmaverken, Folkets Hus den 25 augusti 2022 för er som inte hade möjlighet att delta. Vi var ca 50 personer som deltog fysiskt och ett antal följde debatten online.Nu närmar sig valet och debatten kan ge vägledning om valet av parti.

Dela gärna inspelningen i era nätverk för bred spridning.