Samtal om landsbygdsutveckling

Inför valet inbjuder Allis – kommunens bygderåd – till samtal om landsbygdsfrågor. Kommunens ledande politiker presenterar sin landsbygdspolitik och hur man ser på landsbygdens utveckling. Moderator Anders Eklund Tid: torsdagen den 25 augusti kl. 18.30 Lokal: Föreningarnas Hus, Marmaverken Allis bjuder på fika. Välkomna!

I med och motvind

Länsbygderådet X-ing har startat ett vindkraftprojekt under projektnamnet ”I med och motvind”. Projekt är finansierat av Energimyndigheten, där X-ing Gävleborg är projektägare och en neutral part kring frågor som berör vindkraftsparksetableringar. Länsbygderådet skriver så här på sin hemsida: Vi vill träffas, höra era åsikter och kanske hjälpa till med fakta, kontakter eller hålla i en … Läs mer

Digitala dialogmöten

Utveckling av levande landsbygd Inbjudan till dialogmöten angående landsbygdsplanen. Möten sker i 7 bygder digitalt under hösten. Tanken var från början att de skulle genomföras på plats men kommunens rekommendation var att de skulle hållas digitalt på grund av osäkerhet kring Covid 19 under hösten. Du anmäler dig till det möte som genomför för din bygd. … Läs mer

Föreningsbidrag

Passa på att söka projekt pengar för att utveckla bygden. Kommunen går nu ut med möjligheten att söka pengar för utvecklingsprojekt på landsbygd. https://www.soderhamn.se/sidor/uppleva-och-gora/foreningar-foreningsliv/foreningsbidrag/foreningsbidrag-for-utveckling-av-landsbygden.html

Allis årsmöte 19 april

Allis årsmöte kommer att genomföras digitalt i år på grund av Coronasituationen. För att delta krävs en anmälan för att vi ska kunna skicka ut dagordning och en länk till de som önskar delta. Anmälan att delta görs senast 10 april till info@allis.nu Mötet kommer att genomförs som en Zoomkonferens. Väkommen med din anmälan! Styrelsen