Kategoriarkiv: Aktuellt

Dialogkväll om att bygga på landsbygd

”Bygga på landsbygd”
Allis anordnar en dialogkväll om behovet av att bygga på landsbygd.
Alla lokala partier, Faxeholmen och andra lokala bostadsbolag deltar.
Moderator: Anders Eklund
 
Datum: Torsdag 30 augusti kl. 18.30
Lokal: Föreningarnas Hus, Marmaverken.
 
Allmänheten bjuds in för att delta i debatten. Fika. Gratis entré
 
Syftet med kvällen är att lyfta fram byggande på landsbygd och behovet av kompletterande boendeformer utanför tätorten.
 
Arr: Allis och dess medlemsföreningar.

Lyckad landsbygdsdag i Holmsveden

Succé för Landsbygdsdagen i Holmsveden! Drygt 100 personer lyssnar på och deltar i seminarier och andra lokala arrangemang.

 

Jazz i Holmsveden avslutade Landsbygdsdagen. Rigmor Gustavsson, Svante Söderqvist och Oskar Schönning bjöd på en fantastisk musikupplevelse!


Nästa år det Trönös tur att arrangera landsbygdens dag!
Tack Holmsvedenbygden för en välordnad innehållsrik dag!

Landsbygdsdag i Holmsveden 7 juli

Landsbygdsdag i Holmsvedenbygden 7 juli. kl. 12.00-19.10

Föreläsningar på Idrottsgården fr.o.m. kl. 12.00
Utflykter i omgivningarna kl. 16.00 – 17.00
Utställningar under hela dagen.
Final: Jazz i Holmsveden kl. (18.00) 19.00 OBS ny tid! . Oskar Schönning, Rigmor Gustafsson och Svante Söderqvist. Idrottsgården

Länk till program


Arrangör: Holmsvenbygdens Intresseförening tillsammans med Söderhamns kommun, ALLIS och Sparbanksstiftelsen i Söderhamn


Välkomna till Holmsveden och en hel dag med aktiviteter.

Cirkelgrupper tolkar nya översiktsplanen

INBJUDAN

Debattkväll-cirkelgrupper tolkar nya Översiktsplanen

Välkommen till debattkväll om nya översiktsplanen för Söderhamns kommun. Kvällen är ett samarrangemang mellan Kommunbygderådet Allis, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Studieförbundet Bilda och Studiefrämjandet. Söderhamns kommuns samhällsplanerare Ludvig Königsson med delar av projektgruppen kommer att medverka. Moderator för kvällen är Anders Eklund.

Särskilt inbjudna är de cirklar som pågått under samrådstiden, medlemsföreningar till Kommunbygderådet, politiska partier, ledamöter i kommunstyrelsen, ordförande och v ordförande i kommunfullmäktige och nämndsordförandena.

Datum: Torsdag 1 mars

Tid: 18.00-21.00

Plats: CFL Söderhamn

Ur programmet; ” Inledning, respektive cirkel sammanfattar funderingar och synpunkter, fikapaus, kommunen ger respons och svarar på frågor, samt avslutande debatt”.

VÄLKOMNA!

 

Kommunbygderådet Allis, ABF, Vuxenskolan, Bilda, Studiefrämjandet

Kontaktpersoner:

Kommunbygderådet Margareta Örn-Liljedahl 070-229 93 90, maggan.orn@hotmail.com

ABF Monica Siggstedt , 0270-42 92 30 , monica.siggstedt@abf.se

Studieförbundet Vuxenskolan Jens Öst 0270-26 93 83, jens.ost@sv.se

Studieförbundet Bilda Carola Onelius 0270-62813, carola.onelius@hotmail.com

Studiefrämjandet Robin Larsson  076-778 60 75,  robin.larsson@studieframjandet.se

Studiecirklar om ÖP

Kommunbygderådet Allis anordna studiecirklar om Översiktsplanen (ÖP) i samarbete med Bilda.

Under remisstiden, nov. 2017-mars 2018, kommer vi att hålla studiecirklar i ämnet.

Vad tycker du är viktigt att den innehåller?

Hur ser kommunens planer ut i din hembygd? Kom med oss och gör din röst hörd.

Cirklarna om översiktsplanen formas efter deltagarnas önskemål och är partipolitiskt obundna.

Möjlighet finns att bilda egna lokala cirklar eller om du hellre vill via Kommunbygderådet Allis.

Meddela helst vilket av alternativen du önskar då du anmäler dig.

Cirklarna startar preliminärt 15 nov eller så snart som möjligt när cirkelanmälningar kommit in.

Vid cirkelstart får alla deltagare ett pappersexemplar av översiktsplanen.

Vill du läsa förslag till översiktsplan före cirkelstart så finnas den på kommunens hemsida soderhamn.se.

Intresseanmälan gör du till Bildas kansli tel 0270- 628 00 eller via mail: mitt@bilda.nu

PDF-inbjudan till cirkelerbjudande.