Översiktsplanen

Här visar Tony Zakrisson upp ÖP materialet som finns vid Servicepunkten i Konsum Variant, Bergvik.

Nu finns möjligheten att tycka till om kommunens omarbetade förslag till Översiktsplan (ÖP). Kommunbygderådet Allis har ombesörjt att förslaget finns att ta del av på våra Servicepunkter, Tempo i Stråtjära och Konsum Variant Bergvik. Dessutom finns förslaget på ICA i Trönö, ABF lokalen i Sandarne och Biblioteket i Ljusne.

Remissvaren bör lämnas senast 3 januari till Allis för sammanställning. Adress: Allis Södra Hamngatan 50, 826 50 Söderhamn eller mail: maggan.orn@hotmail.com.

Remissvaren är viktiga då ÖP är vägledande för kommunens planering framåt.