I med och motvind

Länsbygderådet X-ing har startat ett vindkraftprojekt under projektnamnet ”I med och motvind”.

Projekt är finansierat av Energimyndigheten, där X-ing Gävleborg är projektägare och en neutral part kring frågor som berör vindkraftsparksetableringar.

Länsbygderådet skriver så här på sin hemsida:

Vi vill träffas, höra era åsikter och kanske hjälpa till med fakta, kontakter eller hålla i en diskussion på orten.

Nu söker vi er som har en vindkraftspark som granne eller där det ansökts om att bygga en! Vi vill träffas, höra era åsikter och kanske hjälpa till med fakta, kontakter eller hålla i en diskussion på orten. 

Bakgrunden till projektet är att vindkraften blir mer och mer aktuell för våra bygder i Hälsingland och Gästrikland. Motstående intressen, miljö och klimatpåverkan, arbetstillfällen, uttag av naturresurser, olika åsikter och många olika aktörer gör det svårt för enskilda boende och föreningar att hänga med och ha delaktighet på riktigt.  

Energimyndigheten har beviljat projektpengar för att X-ing under två år ska kunna finnas som en neutral resurs. Vi vill bland annat skapa mötesforum med Er, vindprojektören, kommunen, lokala företag utifrån behov, ta fram fakta, erbjuda diskussionsstöd eller bara vara någon att bolla saker med.  

Projekttid september 2020 till december 2022.

https://helasverige.se/gaevleborgs-laen-x-ing/kampanjer/i-med-och-motvind/