Digitala dialogmöten

Utveckling av levande landsbygd

Inbjudan till dialogmöten angående landsbygdsplanen. Möten sker i 7 bygder digitalt under hösten. Tanken var från början att de skulle genomföras på plats men kommunens rekommendation var att de skulle hållas digitalt på grund av osäkerhet kring Covid 19 under hösten.

Du anmäler dig till det möte som genomför för din bygd. Det framgår av anmälningsblanketten som finns på följande länk: https://www.soderhamn.se/landsbygd

Sprid gärna länken och inbjudan till dina/era nätverk så vi får ett högt deltagande. Gör din röst hörd om vilken landsbygdsutveckling ni vill ha.

Länk till dialogmötena