Alla inlägg av allisadmin

Översiktsplanen

Här visar Tony Zakrisson upp ÖP materialet som finns vid Servicepunkten i Konsum Variant, Bergvik.

Nu finns möjligheten att tycka till om kommunens omarbetade förslag till Översiktsplan (ÖP). Kommunbygderådet Allis har ombesörjt att förslaget finns att ta del av på våra Servicepunkter, Tempo i Stråtjära och Konsum Variant Bergvik. Dessutom finns förslaget på ICA i Trönö, ABF lokalen i Sandarne och Biblioteket i Ljusne.

Remissvaren bör lämnas senast 3 januari till Allis för sammanställning. Adress: Allis Södra Hamngatan 50, 826 50 Söderhamn eller mail: maggan.orn@hotmail.com.

Remissvaren är viktiga då ÖP är vägledande för kommunens planering framåt.

Mobygden tar över stafettpinnen

Elisabet Lundwall, Mo hembygdsförening bekräftar att Mobygden kommer att arrangera 2020 års landsbygdsdag.
Nu är det klart att Mobygden tar över stafettpinnen och kommer att stå som värd för nästa års Landsbygdsdag. Troligen i augusti. Datum kommer att presenteras under våren. Ett stort antal föreningar från bygden träffades i Mo bygdegård för att diskutera upplägg och innehåll. Gunnar Olsson medverkade från Allis och Lena Åkerlind Trönö ek. förening berättade om bakgrund och tidigare upplägg. Det ska verkligen bli spännande att få bekanta sig närmare med Mobygden.
Lena Åkerlind, Trönö ek. förening berättar om 2019-års landsbygdsdag.

Mickelsmäss 10 års jubileum

Mikelsmäss en landsbygdensdag i stan, en familjedag med lokal mat och hantverk i fokus!

Lördagen den 28 september kl. 10 – 14 arrangerar ALLIS ”Mickelsmäss” i strykjärnsparken i Söderhamn.

Mickelsmäss en skördefest och marknad med matproducenter och mathantverkare. Det serveras bland annat grillade grönsaker, heta grytor och rökta fiskar.
Ett samarrangemang av ALLIS -Söderhamns bygderåd, Söderhamn handel, Söderhamns kommun och Hushållningssällskapet, Vuxenskolan, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet, Naturskyddaföreningen, Swedbank och Sparbanksstiftelsen

En landsbygdensdag i stan, en familjedag med lokal mat och hantverk i fokus!

Mickelsmäss infaller helgen närmast den Helige Mikaelsdag. Förr tillbaka var det den näst största helgen efter jul. Det var då man bytte arbete, flyttade, tog hem djuren från fäbovallarna och firade att årets skördar var bärgade. Det hårda arbetet gick in i en lugnare fas och fäbofolket kom ner till bygderna och kunde delta i det sociala livet igen. Det ordnades fester och dans, man sålde och bytte saker.

Vi har ordnat Mickelsmäss i Söderhamns centrum sedan 2009. Om du har frågor kontakta Carola Onelius 072-8573795 eller 070-2251055 carola.onelius@hotmail.com

Huvudarrangör är ALLIS – Söderhamns kommunbygderåd
ALLIS är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Söderhamns byar i frågor som rör bygdens framtid och utveckling. ALLIS ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan byar och orter, uppmuntra enskilda och byar/orter till utvecklingsarbete.

Allis Årsmöte

Allis genomförde sitt årsmöte den 8 april i Mo sockenstuga med Mo Hembygdsförening som värd. Mötet inleddes med en information om Ranbogårdens verksamhet. Familjen Karmhag-Olsson berättade livfullt om allt som hänt på Ranbo sedan de tog över gården 2015. Verkligen en spännande utveckling med bland annat odlingar och caféverksamhet. Mer att läsa om Ranbogården finns allt läsa på www.ranbogarden.se

Sven-Ulrich Ohlsson (Dulle) ledde mötet med fast hand. Nya ledamötet invaldes i styrelsen, Eva Meiding (Sandarne) och Saberi Moradsab (Holmsveden) och Jonas Westlund (Trönö) som ersättare.