Allis Årsmöte

Allis genomförde sitt årsmöte den 8 april i Mo sockenstuga med Mo Hembygdsförening som värd. Mötet inleddes med en information om Ranbogårdens verksamhet. Familjen Karmhag-Olsson berättade livfullt om allt som hänt på Ranbo sedan de tog över gården 2015. Verkligen en spännande utveckling med bland annat odlingar och caféverksamhet. Mer att läsa om Ranbogården finns allt läsa på www.ranbogarden.se

Sven-Ulrich Ohlsson (Dulle) ledde mötet med fast hand. Nya ledamötet invaldes i styrelsen, Eva Meiding (Sandarne) och Saberi Moradsab (Holmsveden) och Jonas Westlund (Trönö) som ersättare.