Välbesökt debattkväll om att bygga på Landsbygd

Under rubriken ”Bygga på landsbygd” bjöd Allis och dess medlemsföreningar in lokala politiker, bostadsföretag och allmänhet för en diskussionkväll i Föreningarnas Hus i Marma.

Kvällen inleddes av Margareta Örn Liljedahl från Allis och Föreningarnas Hus som hälsade alla välkommen och av Johan Persson, finanschef Sandvikens Hus som berättade om deras nya byggnation av hyresbostäder i Järbo.

Runt 60 personer deltog i samtalet som ledes av moderatorn Anders Eklund. Stundtals brände det till men i huvudsak var alla överens om vikten av kompletterande byggnation på landsbygden var önskvärt. Alla partier var representerade.

Urban Vigren, ordförande i Faxeholmen fick svara på många frågor om bolagets planer. Enligt Vigren är behovet störst i centralorten.

Kvällen avslutades med att alla partier fick redovisa sin syn på frågan om behovet av serviceboende och lägenheter utanför centralorten.

Dialogkväll om att bygga på landsbygd

”Bygga på landsbygd”
Allis anordnar en dialogkväll om behovet av att bygga på landsbygd.
Alla lokala partier, Faxeholmen och andra lokala bostadsbolag deltar.
Moderator: Anders Eklund
 
Datum: Torsdag 30 augusti kl. 18.30
Lokal: Föreningarnas Hus, Marmaverken.
 
Allmänheten bjuds in för att delta i debatten. Fika. Gratis entré
 
Syftet med kvällen är att lyfta fram byggande på landsbygd och behovet av kompletterande boendeformer utanför tätorten.
 
Arr: Allis och dess medlemsföreningar.

Lyckad landsbygdsdag i Holmsveden

Succé för Landsbygdsdagen i Holmsveden! Drygt 100 personer lyssnar på och deltar i seminarier och andra lokala arrangemang.

 

Jazz i Holmsveden avslutade Landsbygdsdagen. Rigmor Gustavsson, Svante Söderqvist och Oskar Schönning bjöd på en fantastisk musikupplevelse!


Nästa år det Trönös tur att arrangera landsbygdens dag!
Tack Holmsvedenbygden för en välordnad innehållsrik dag!

Landsbygdsdag i Holmsveden 7 juli

Landsbygdsdag i Holmsvedenbygden 7 juli. kl. 12.00-19.10

Föreläsningar på Idrottsgården fr.o.m. kl. 12.00
Utflykter i omgivningarna kl. 16.00 – 17.00
Utställningar under hela dagen.
Final: Jazz i Holmsveden kl. (18.00) 19.00 OBS ny tid! . Oskar Schönning, Rigmor Gustafsson och Svante Söderqvist. Idrottsgården

Länk till program


Arrangör: Holmsvenbygdens Intresseförening tillsammans med Söderhamns kommun, ALLIS och Sparbanksstiftelsen i Söderhamn


Välkomna till Holmsveden och en hel dag med aktiviteter.

Cirkelgrupper tolkar nya översiktsplanen

INBJUDAN

Debattkväll-cirkelgrupper tolkar nya Översiktsplanen

Välkommen till debattkväll om nya översiktsplanen för Söderhamns kommun. Kvällen är ett samarrangemang mellan Kommunbygderådet Allis, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Studieförbundet Bilda och Studiefrämjandet. Söderhamns kommuns samhällsplanerare Ludvig Königsson med delar av projektgruppen kommer att medverka. Moderator för kvällen är Anders Eklund.

Särskilt inbjudna är de cirklar som pågått under samrådstiden, medlemsföreningar till Kommunbygderådet, politiska partier, ledamöter i kommunstyrelsen, ordförande och v ordförande i kommunfullmäktige och nämndsordförandena.

Datum: Torsdag 1 mars

Tid: 18.00-21.00

Plats: CFL Söderhamn

Ur programmet; ” Inledning, respektive cirkel sammanfattar funderingar och synpunkter, fikapaus, kommunen ger respons och svarar på frågor, samt avslutande debatt”.

VÄLKOMNA!

 

Kommunbygderådet Allis, ABF, Vuxenskolan, Bilda, Studiefrämjandet

Kontaktpersoner:

Kommunbygderådet Margareta Örn-Liljedahl 070-229 93 90, maggan.orn@hotmail.com

ABF Monica Siggstedt , 0270-42 92 30 , monica.siggstedt@abf.se

Studieförbundet Vuxenskolan Jens Öst 0270-26 93 83, jens.ost@sv.se

Studieförbundet Bilda Carola Onelius 0270-62813, carola.onelius@hotmail.com

Studiefrämjandet Robin Larsson  076-778 60 75,  robin.larsson@studieframjandet.se

Aktivt Levande Landsbygd i Söderhamn