Ny styrelse

Allis -Söderhamns kommunbygderåd har en ny styrelse som består av ordförare Gunnar Olsson, sekreterare Anders Norén, ledamöter Hans Hagelin, Gunilla Häggbom, Jens Öst, Kicki Andersson, Carola Onelius, ersättare Jonas Westman och Karin Orvik Blanksvärd. Vi tackar de avgående Saeed Saberi, Eva Mejding-Ribbmalm, Carina Gard.