Möte Holmsveden

Den 17 maj arrangerade kommunens Näringsliv/Faxepark och Allis och  en dialogträff i Holmsveden om näringsliv och utveckling. Lokal värd var Holmsveden-bygdens intresseförening. Förutom arrangörerna deltog Söderhamn Nära, Visit Söderhamn, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen.

Frågor som diskuterades var bland annat. Bredband, besöksnäring, kommunal service, arbetsmarknad och översiktsplan. Butiksnedläggningen i Stråtjära kom naturligtvis upp.

Intresset för mötet var stort, cirka 50 personer deltog.

Mariana Femling från Länsstyrelsen berättade om servicepunkter och hur det fungerar. Gunnar Olsson från Allis berättade att man från Kommunbygderådet gått in med ett förslag till kommunen om att starta sex servicepunkter i kommunen. En naturlig etablering skulle kunde vara Holmsveden.

 

 

Bilder Fredrik L’ Estrade

Also, a dealer's experience and resources are more likely rolex replica uk than private owner's eyes to weed out questionable watches before they reach the trade market. When individuals trade, the replica watches uk entire responsibility and liability lies with the participants. Errors, even honest ones, concerning replica watches uk value and originality are more likely to occur. Having examined rolex replica uk the two main channels for trading a watch, it is important to consider final measures trade-seekers can take to arm themselves with knowledge, preserve value, maximize their purchasing power, and ensure that watch trading is a positive experience. Beyond vetting a trade partner, an owner seeking a trade must become an expert in two watches: his own, and the one he desires. Part of preserving replica watches uk value is understanding it in the first place.