Möte Holmsveden

Den 17 maj arrangerade kommunens Näringsliv/Faxepark och Allis och  en dialogträff i Holmsveden om näringsliv och utveckling. Lokal värd var Holmsveden-bygdens intresseförening. Förutom arrangörerna deltog Söderhamn Nära, Visit Söderhamn, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen.

Frågor som diskuterades var bland annat. Bredband, besöksnäring, kommunal service, arbetsmarknad och översiktsplan. Butiksnedläggningen i Stråtjära kom naturligtvis upp.

Intresset för mötet var stort, cirka 50 personer deltog.

Mariana Femling från Länsstyrelsen berättade om servicepunkter och hur det fungerar. Gunnar Olsson från Allis berättade att man från Kommunbygderådet gått in med ett förslag till kommunen om att starta sex servicepunkter i kommunen. En naturlig etablering skulle kunde vara Holmsveden.

 

 

Bilder Fredrik L’ Estrade