Landsbygdsdag i Holmsveden 7 juli

Landsbygdsdag i Holmsvedenbygden 7 juli. kl. 12.00-19.10

Föreläsningar på Idrottsgården fr.o.m. kl. 12.00
Utflykter i omgivningarna kl. 16.00 – 17.00
Utställningar under hela dagen.
Final: Jazz i Holmsveden kl. (18.00) 19.00 OBS ny tid! . Oskar Schönning, Rigmor Gustafsson och Svante Söderqvist. Idrottsgården

Länk till program


Arrangör: Holmsvenbygdens Intresseförening tillsammans med Söderhamns kommun, ALLIS och Sparbanksstiftelsen i Söderhamn


Välkomna till Holmsveden och en hel dag med aktiviteter.